Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. - 20.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. karta zgodności z LSR - otwórz

5. karta oceny – otwórz

6. minimalne wymagania – otwórz

7. oświadczenie – otwórz

8. oświadczenie beneficjenta o obowiązku informowania LGD – otwórz

9. oświadczenie o doświadczeniu – otwórz

10. oświadczenie o potencjale wnioskodawcy – otwórz

11. termin i procedura odwoławcza - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"