Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. - 14.01.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Karta oceny według kryteriów LGD - otwórz
  5. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"