Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 29.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"

1. ogłoszenia - otwórz
2. loklane kryteria wyboru - otwórz
3. karta oceny operacji - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny zgodności - otwórz
6. karta weryfikacyjna operacji - otwórz
7. oświadczenie - otwórz
8. dokumentacja konkursowa - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  "Nad Białą Przemszą"