Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 14.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielicka Wieś"

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta zgodności operacji z loklanymi kryteria - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny zgodności - otwórz
6. loklane kryteria wyboru - otwórz
7. informacja dodatkowa - otwórz
8. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielicka Wieś"