Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 29.07.2014r. - 11.08.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta zgodności z LSR - otwórz
3. wykaz dodatkowych dokumentów - otwórz
4. karta oceny - otwórz
5. formularz informacji - otwórz
6. opis projektu - otwórz
7. oświadczenie nr 1 - otwórz
8. oswiadczenie nr 2 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała