Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.05.2014 r. - 11.06.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

1. ogłoszenia - otwórz
2. kryteria - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. wzór karta oceny zgodności - otwórz
6. oświadczenie - otwórz
7. uzasadnienie zgodności - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

-w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy