Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.06.2014 r. - 10.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. informacje_dodatkowe - otwórz

3. instrukcja_do_opisu_operacji - otwórz

4. karta oceny projektu - otwórz

5. Karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz

6. kryteria_wyboru_operacji - otwórz

7. minimalne wymagania - otwórz

8. opis_operacji - otwórz

9. oswiadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zielony Piercień Tarnowa