Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 25.03.2014 r. - 11.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Wielicka Wieś

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. informacja dodatkowa - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. oświadczenie - otwórz

5. wykaz dokumentow - otwórz

6. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

7. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Wielicka Wieś