Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.02.2014 r. - 10.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Karta oceny według lokalnych kryteriów - otwórz
  4. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  5. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  6. Odwołanie od wyników oceny - otwórz
  7. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia