Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.05.2014 r. - 9.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

1. lokalne kryteria wyboru - otwórz

2. oswiadczenie 1 - otwórz

3. oswiadczenie 2 - otwórz

4. oswiadczenie 3 - otwórz

6. oswiadczenie 4 - otwórz

7. procedura odwoławcza - otwórz

8. wskaźniki monitorowania - otwórz

9. zgodność operacji z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze