Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.09.2014 r. - 26.09.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa

1.  załącznik - otwórz
2.  załącznik - otwórz
3.  załącznik - otwórz
4.  załącznik - otwórz
5.  załącznik - otwórz
6.  załącznik - otwórz
7.  załącznik - otwórz
8.  załącznik - otwórz
9.  załącznik - otwórz
10. załącznik - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania  Zielony Pierścień Tarnowa