Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. - 27.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacja Nasza Nadzieja

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3.wykaz dokumentów - otwórz

4.karta oceny - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

6. doświadczenie wnioskodawcy - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Fundacja Nasza Nadzieja