Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 14.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"

1.   ogłoszenie - otwórz
2.   kryteria oceny zgodności – otwórz
3.   wykaz dokumentów - otwórz
4.   kryteria wyboru – otwórz
5.   załącznik 1 – otwórz
6.   załącznik 2 – otwórz
7.   załącznik 3 – otwórz
8.   załącznik 4 – otwórz
9.   załącznik 5 – otwórz
10. załącznik 6 – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”