Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.08.2014 r. - 5.09.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Małe Mazowsze

1. załącznik - otwórz

2. załącznik - otwórz

3. załącznik - otwórz

4. załącznik - otwórz

5. załącznik - otwórz

6. załącznik - otwórz

7. załącznik - otwórz

okumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Małe Mazowsze