Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.02.2014 r. – 07.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - „Ziemia Biłgorajska”

1. ogłoszenie - otwórz

2 kryteria wyboru – otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. karta oceny zgodności operacji z LSR – otwórz

5. minimalne wymagania – otwórz

6. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania - „Ziemia Biłgorajska”