Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 19.05.2014 r. - 2.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Wykaz załączników - otwórz

3. Karta oceny operacji - otwórz

4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz

5. Minimalne wymagania - otwórz

6. Oświadczenie wnioskodawcy - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska