Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.02.2014 r. - 5.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Jagiellońska Przystań

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. oświadczenie 1 - otwórz

3. oświadczenie 2 - otwórz

4. zgodnośc z LSR - otwórz

5. wykaz dokumentów - otwórz

6. lokalne kryteria wyboru - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Jagiellońska Przystań