Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.02.2014 r. - 28.02.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Poleska Dolina Bugu

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. oświadczenie1 - otwórz

5. oświadczenie2 - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

7. zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru - otwórz

8. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Poleska Dolina Bugu