Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.06.2014 r. - 18.06.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Promenada S 12

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta oceny zgodności - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny - otwórz
6. uzasadnienie spełnienia lokalnych kryteriów wyboru - otwórz
7. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Promenada S 12