Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.03.2014 r. - 14.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Rzeki Grabi

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. zgodność z LSR - otwórz

3. lokalne_kryteria_wyboru - otwórz

4. oswiadczenie - otwórz

5. ankieta - otwórz

6. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dolina Rzeki Grabi