Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.02.2014 r. - 21.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy - nabór tematyczny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny operacji - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. zakres tematyczny - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Dolina Pilicy