Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.08.2014 r. – 02.09.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny  – otwórz
3. minimalne wymagania - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"