Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.05.2014 r. - 30.05.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta oceny zgodnosci operacji z LSR - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny operacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"