Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 07.01.2014 r. - 24.01.2014 r za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ”CENTRUM”

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. kryteria zgodności z LSR – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ”CENTRUM”