Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.12.2013 r. - 24.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - otwórz
  4. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe