Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.07.2014 r. - 14.08.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Kajny i Pałuk"

1. ogłoszenia - otwórz
2. lokalane kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. karta opisu - otwórz
5. minimalne wymagania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Kajny i Pałuk"