Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.07.2014 r. - 14.08.2014 r. za pośrednictwem Fundacji "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania

1. ogłoszenie - otwórz
2. kryteria wyboru - otwórz
3. oświadczenie - otwórz
4. deklaracja wnioskodawcy - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- na stronie internetowej Fundacji "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania