Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.02.2014 r. - 07.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta opisu operacji - otwórz
  3. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"