Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.03.2014 r. - 31.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta informacyjna - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"