Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.01.2014 r. – 27.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru – otwórz

3. załącznik – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA