Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.02.2014 r. - 3.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. infomacja1 - otwórz

3. infomacja2 - otwórz

4. kryteria wyboru operacji - otwórz

5. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Dolina Drwęcy