Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.08.2014 r. – 18.08.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

1. ogłoszenie - otwórz
2. lokalne kryteria wyboru – otwórz
3. załącznik – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA