Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.03.2014 r. - 14.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider A4 - nabór tematyczny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. procedura odwoławcza1 - otwórz

3. procedura odwoławcza2 - otwórz

4. program - otwórz

5. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

6. zgodność z LSR - otwórz

7. oświadczenie Beneficjenta - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Lider A4