Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 14.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny operacji – otwórz
3. loklane kryteria wyboru – otwórz
4. wzór odwołania od decyzji Rady – otwórz
5. ankieta monitorująca - otwórz
6. załącznik nr 1 - otwórz
7. załącznik nr 2 - otwórz
8. załącznik nr 3 - otwórz
9. załacznik nr 4 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"