Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 14.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gromnik

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. wniosek o ponowne rozpatrzenie - otwórz

5. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Gromnik