Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.03.2014 r. - 11.04.2014 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. karta oceny zgodność operacji z LSR - otwórz

4. karta oceny zgodność operacji z zakresem tematycznym – otwórz

5. karta oceny dodatkowych kryteriów – otwórz

6. karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – otwórz

7. przedsięwzięcia LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie