Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.03.2014 r. - 10.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gromnik

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. karta zgodność z LSR - otwórz

4. wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Gromnik