Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.02.2014 r. - 10.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. wniosek o ponowne rozpatrzenie - otwórz

3. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

4. zgodość z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Kwiat Lnu