Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20.05.2014 r. - 2.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karty oceny - otwórz

3. odwolanie - otwórz

4. potwierdzenie złożenia wniosku - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie