Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20.03.2014 r. - 08.04.2014 r. za pośrednictwem Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Procedura oceny wniosków - otwórz
  3. Oświadczenie o realizacji projektów z UE - otwórz
  4. Potwierdzenie przyjęcia wniosku - otwórz
  5. Pocedura odwołania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania