Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20.03.2014 r. - 02.04.2014 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. karta oceny zgodność operacji z LSR - otwórz

4. wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór