Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.03.2014 r. - 31.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru - otwórz
  3. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - otwórz
  4. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  6. Zobowiązanie Beneficjenta - otwórz
  7. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"