Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.02.2014 r. - 03.03.2014 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider A4

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. kryteria wyboru - otwórz

4. oświadczenie - otwórz

5. ponowne rozpatrzenie sprawy - otwórz

6. procedura odwoławcza - otwórz

7. karta zgodność z LSR - otwórz

8. program - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Lider A4