Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.06.2014 r. - 25.06.2014 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

1. ogłoszenie - otwórz
2. potwierdzenie przyjęcia wniosków – otwórz
3. procedura oceny oraz karta oceny zgodności – otwórz
4. procedura odwołania – otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- na stronie internetowej Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania