Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 07.01.2014 r. - 20.01.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie - 2 nabory

I. Nabór zwykły

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

 2. Karta oceny operacji według kryteriów LGD - otwórz

 3. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz

 4. Potwierdzenie złożenia wniosku - otwórz

II. Nabór tematyczny

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Karta oceny operacji według kryteriów LGD - otwórz
 3. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
 4. Potwierdzenie złożenia wniosku - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

 • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie