Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.08.2014 r. - 18.08.2014 r.za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta zgodności z LSR – otwórz
3. loklane kryteria wyboru – otwórz
4. karta oceny operacji – otwórz
5. deklaracja poufnosci - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich