Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 7.10.2011 - 21.10.2011 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Okno Południowej Wielkopolski  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 7.10.2011 - 21.10.2011 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Okno Południowej Wielkopolski

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. oświadczenie wnioskodawcy o przetwarzaniu danych - otwórz

5. zgodność z LSR - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Okno Południowej Wielkopolski