Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2011-29.07.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Kryteria oceny zgodności operacji z LSR - otwórz

5) Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych - otwórz

6) Zobowiązanie do udzielenia informacji - otwórz

7) Załącznik dodatkowy - otwórz

8) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”