Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.03.2011-11.04.2011 r. za pośrednictwem Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Informacja dodatkowa - otwórz
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
na stronie internetowej Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.