Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.12.2011-09.01.2012 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.12.2011-09.01.2012 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"